Garantie & herstellingen

Binnen garantie

Net zoals bij een retouraanvraag stuurt u een e-mail naar info@dokomo.be met vermelding van uw ordernummer en een duidelijke foutomschrijving, zodat uw retour goedgekeurd kan worden (zie ‘Retour’). Vergeet niet dat u bij elke toepassing van de garantie het aankoopbewijs moet kunnen voorleggen. De verzendingskosten voor het terugsturen van het (de) product(en) naar ons zijn ten laste van de consument.

Garantievoorwaarden

Omruilen binnen garantie is pas mogelijk als dit ondersteund wordt door de fabrikant. In andere gevallen wordt het defect product hersteld.

De garantie is niet van toepassing in volgende gevallen:

  • Beschadiging door opzet of door nalatigheid
  • Onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud
  • Slijtage en ander geleidelijk bederf
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
  • Software configuratieproblemen en onverenigbaarheid tussen apparatuur en software
  • Val-, stoot- of drukschade
  • Waterschade

Buiten garantie

Voor herstellingen buiten garantie wordt eerst een offerte bezorgd aan de klant. Na ontvangst van de betaling, wordt de herstelling verstuurd. De verzendingskosten voor het terugsturen van het (de) product(en) naar ons en terug naar u zijn ten laste van de consument.

© 2023 | www.dokomo.be | +32 2 899 90 09 | info@dokomo.be